Ons Aanbod

Vorming Op Maat

Vormingen worden steeds op maat van een voorziening aangeboden. Volgende thema’s zijn hierbij al aan bod gekomen:

Vroegkinderlijk relationeel trauma: impact en hoe ermee omgaan?Spreken met kinderen over een ongerustheid van kindermishandeling

Spreken met en taxeren van jonge plegers van seksueel misbruik

Werken richting (relationeel) herstel. Nadat we een duidelijk kader schetsen waarbinnen relationeel herstelgericht werken een plaats heeft, bieden we de participanten enkele concrete methodieken aan waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Wat is een ‘normale’ seksuele ontwikkeling en wanneer spreken we over seksueel grensoverschrijdend gedrag en moeten we ons zorgen maken?kindermishandeling/ Seksueel misbruik/ Seksueel grensoverschrijdend gedrag: opmerken van signalen, diagnostiek, begeleiden van     kinderen en ouders bij situaties van kindermishandeling

Hoe empathie bevorderen bij jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen?Hoe een gedragen beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de voorziening opstellen?

Coaching

Een voorval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een voorziening heeft een immense impact. In de eerste plaats op de kinderen zelf, maar ook begeleiders en andere teamleden worden hierdoor beïnvloed in hun verdere handelen en denken.

Het stilstaan en het samen nadenken over hoe het gebeurde zowel op team als op individueel niveau zijn impact heeft, is geen overbodige luxe. Het is een oefening die vaak wegdeemstert naar de achtergrond door de dagelijkse realiteit van het telkens klaarstaan voor de kinderen en opnieuw het hoofd bieden aan de vele wachtende opdrachten. Het risico schuilt er echter in dat we alerter of heftiger dan nodig reageren op elk grensoverschrijdend gedrag. Of dat het schuldgevoel ( waarom hebben we het niet gezien? Hoe hebben we dit laten gebeuren?) de daadkracht bij het uitoefenen van de job bepaalt. Bij het coachen van teams komt de impact op individueel en groepsniveau aan bod en worden noden en verwachtingen uitgesproken.

Supervisies

Wanneer teams of individuele hulpverleners komen vast te zitten in een casus of steeds tegen een welbepaald thema aanlopen, kan een supervisie een nieuw en verhelderend licht op de zaak werpen. Samen denken we na over hoe er een nieuw elan kan gegeven worden aan iets wat helemaal lijkt vast te zitten. Deze vorm van ondersteuning kan zowel op individueel als op teamniveau aangevraagd worden. Eénmalige afspraken of wederzijdse engagementen voor een langdurig traject behoren beiden tot de mogelijkheden.

Inspiratiedagen

Zijn of blijven we goed en zinvol bezig met ons team? Waar liggen de toekomstige uitdagingen binnen onze job? Kunnen we onze dagdagelijkse bezigheden en routines een zuurstofinjectie geven waardoor elke collega met een frisse, geïnspireerde blik de volgende werkdag aanvat? Out-of-the-box denken en creativiteit, waarbij de doelstelling niet uit het oog verloren wordt; het zijn kernbegrippen waar het bij denkdagen of inspiratiedagen om draait. Samen met jullie team wordt er een analyse gemaakt van waar de specifieke noden liggen waarna het HvH jullie meeneemt op een creatieve trektocht doorheen jullie eigen landschap.