Welkom  bij  het  Huis  Van  Herstel
Samen op weg naar professionele verdieping en persoonlijke groei

Hier staan we voor:

Nog een korte subtext hier?

Het Huis van Herstel wil een inspirerende plek zijn waar hulpverleners zich de tijd gunnen om stil te staan bij de complexe dynamieken die kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ouders, kinderen en zichzelf oproepen. We geloven dat hulpverleners via een combinatie van kennisoverdracht, interactie, creatieve methodieken en heel wat praktijkvoorbeelden geïnspireerd en met meer zuurstof terugkeren naar hun werkplek.

Opleidingen, coachings en supervisies worden steeds in co-creatie en op maat van een voorziening aangeboden.

Ons aanbod kan op locatie of in ons eigen Huis van Herstel. Deze groene en rustige omgeving bevordert creativiteit, uitwisseling en vrijheid van denken.

Onze Focus

Drie Pijlers

Kindermishandeling
Herstel
Pleger- en slachtofferdynamieken

Huis Van Herstel is lorem ipsum dolorem aborutatum dest nestos valio sororum dias mecus valet abetus us gondares valius andorio

Het Huis van Herstel wil een inspirerende plek zijn waar hulpverleners zich de tijd gunnen om stil te staan bij de complexe dynamieken die kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ouders, kinderen en zichzelf oproepen. We geloven dat hulpverleners via een combinatie van kennisoverdracht, interactie, creatieve methodieken en heel wat praktijkvoorbeelden geïnspireerd en met meer zuurstof terugkeren naar hun werkplek.

Opleidingen, coachings en supervisies worden steeds in co-creatie en op maat van een voorziening aangeboden.

Wie Zijn We

Wie we zijn

Stein De Sterck en Bieke Detavernier geven samen vorm aan het Huis van Herstel (HvH). Als duo hebben ze 30 jaar ervaring in de hulpverlening. Stein en Bieke delen de gedrevenheid om op een creatieve manier teams te begeleiden in het creëren van een gedeelde visie op de aanpak van kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een school, leefgroep of voorziening.

Ze versterken elkaar in de ondersteuning van teams bij het nadenken over slachtoffer- en plegerdynamieken. Door hun expertise in het coachen van teams na een situatie van grensoverschrijdend gedrag gaan ze graag de uitdaging aan om een team te begeleiden en te ondersteunen in hun zoektocht naar een hernieuwde stabiliteit.

Stein De Sterck

Vorming Op Maat

Vormingen worden steeds op maat van een voorziening aangeboden. Volgende thema’s zijn hierbij al aan bod gekomen:

Vroegkinderlijk relationeel trauma: impact en hoe ermee omgaan?

Spreken met kinderen over een ongerustheid van kindermishandeling

Spreken met en taxeren van jonge plegers van seksueel misbruik

Werken richting (relationeel) herstel. Nadat we een duidelijk kader schetsen waarbinnen relationeel herstelgericht werken een plaats heeft, bieden we de participanten enkele concrete methodieken aan waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Wat is een ‘normale’ seksuele ontwikkeling en wanneer spreken we over seksueel grensoverschrijdend gedrag en moeten we ons zorgen maken?

kindermishandeling/ Seksueel misbruik/ Seksueel grensoverschrijdend gedrag: opmerken van signalen, diagnostiek, begeleiden van     kinderen en ouders bij situaties van kindermishandeling

Hoe empathie bevorderen bij jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen?

Hoe een gedragen beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de voorziening opstellen?

“ to the point, leuk gebracht, stimulerend en leerrijk”

Inspiratiedagen

Zijn of blijven we goed en zinvol bezig met ons team? Waar liggen de toekomstige uitdagingen binnen onze job? Kunnen we onze dagdagelijkse bezigheden en routines een zuurstofinjectie geven waardoor elke collega met een frisse, geïnspireerde blik de volgende werkdag aanvat? Out-of-the-box denken en creativiteit, waarbij de doelstelling niet uit het oog verloren wordt; het zijn kernbegrippen waar het bij denkdagen of inspiratiedagen om draait. Samen met jullie team wordt er een analyse gemaakt van waar de specifieke noden liggen waarna het HvH jullie meeneemt op een creatieve trektocht doorheen jullie eigen landschap.

Supervisies

Wanneer teams of individuele hulpverleners komen vast te zitten in een casus of steeds tegen een welbepaald thema aanlopen, kan een supervisie een nieuw en verhelderend licht op de zaak werpen. Samen denken we na over hoe er een nieuw elan kan gegeven worden aan iets wat helemaal lijkt vast te zitten. Deze vorm van ondersteuning kan zowel op individueel als op teamniveau aangevraagd worden. Eénmalige afspraken of wederzijdse engagementen voor een langdurig traject behoren beiden tot de mogelijkheden.

“De evaluatie op het einde van onze denkdag, leert ons dat er een grote tevredenheid heerst over de voormiddag over jouw leiding en inhoudelijke toevoegingen die ervoor zorgden dat we veel en forse stappen vooruit zijn gegaan!”

Coaching

Een voorval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een voorziening heeft een immense impact. In de eerste plaats op de kinderen zelf, maar ook begeleiders en andere teamleden worden hierdoor beïnvloed in hun verdere handelen en denken.

Het stilstaan en het samen nadenken over hoe het gebeurde zowel op team als op individueel niveau zijn impact heeft, is geen overbodige luxe. Het is een oefening die vaak wegdeemstert naar de achtergrond door de dagelijkse realiteit van het telkens klaarstaan voor de kinderen en opnieuw het hoofd bieden aan de vele wachtende opdrachten. Het risico schuilt er echter in dat we alerter of heftiger dan nodig reageren op elk grensoverschrijdend gedrag. Of dat het schuldgevoel ( waarom hebben we het niet gezien? Hoe hebben we dit laten gebeuren?) de daadkracht bij het uitoefenen van de job bepaalt. Bij het coachen van teams komt de impact op individueel en groepsniveau aan bod en worden noden en verwachtingen uitgesproken.

“Ik merk dat het me veel deugd heeft gedaan wat er die dag gebeurde, en sindsdien is het bij een aantal mensen blijven nazinderen. We blijven oefenen in het opener uitspreken van verwachtingen naar elkaar en wat het samenwerken met ons doet”

Ons Aanbod

Ons Aanbod

Vorming Op Maat

Verdieping in en inspiratie over diverse thema's.
Lees Meer

Coaching

Ruimte maken voor individuele en relationele kwetsuren bij hulpverleners
Lees Meer

Supervisies

Samen nadenken over casussen die vastlopen
Lees Meer

Inspiratiedagen

Zijn of blijven we goed en zinvol bezig met ons team? 
Lees Meer

Contact

En nu? ...

't Is niet moeilijk: Wil je meer van ons horen of heb je een bepaalde vraag voor ons, vul dan simpelweg de volgende lijnen in.

Gelukt!

We sturen je zo snel mogelijk een reactie
Oeps, er ging iets mis; Probeer het opnieuw.